************************************************************************************************* 

Pro aktualizaci jednotlivých položek menu je někdy nutné použít klávesu F5 nebo nabídku Načíst stránku znovu. 

************************************************************************************************* 

Věnujte pozornost úpravě propozic na 18.9.2021 (dostihy 126 a 127) !!!

************************************************************************************************* 

Dostihový program 18.9.2021