************************************************************************************************* 

Pro aktualizaci jednotlivých položek menu je někdy nutné použít klávesu F5 nebo nabídku Načíst stránku znovu. 

*************************************************************************************************